Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!

Başvuru Koşulları

Hoşgeldiniz

AFAD Gönüllüsü Olmak İster Misiniz?

Başvuru Koşulları

  • AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.
  • AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
  • AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır, lütfen başvuru yapmak için butona tıklayınız.

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Çalışanları ve Gönüllüleri

AFAD gönüllüleri hiçbir şekilde AFAD çalışanlarına alternatif ya da tehdit değildir. Daima iki taraf birbirine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikleriyle birbirinin gücünü ve değerini arttırıcı çalışmalarda bulunur.

AFAD Gönüllülük Sistemi İle Neleri Hedefliyoruz?

Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.

AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin faaliyetler, eğitimler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.

AFAD ve Gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu daha dirençli hale getirmek.

Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
 

Toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

AFAD Gönüllülerine Neden İhtiyaç Duyuyoruz?

AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.

İnsan hayatında fark yaratmak için becerilerini kullanmaya daima hazır, yakınlarda eğitimli ve organize AFAD Gönüllüleri oluşturmak amacıyla gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.

AFAD Gönüllülerinin Görevlendirilmesi

Gönüllülerin görevlendirilmesinde iki yol izlenir:

Gönüllü olmak isteyen kişiler, kendi tercihlerine göre görev alabilirler.

İhtiyaç duyulan alanlara uygun gönüllü belirlenerek, gönüllünün onayı da alınarak görevlendirilebilir.AFAD Gönüllülük
Sistemi İlkeleriAFAD Gönüllüleri, çalışmalarında her canlının yaşama hakkını öncelikli ilke olarak kabul eder.


AFAD Gönüllüleri; çalışmalarını din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın adalet ve eşitlik prensipleri çerçevesinde yürütür. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösterir. Tüm paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem verir.


AFAD Gönüllüleri tüm faaliyetlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyar.


Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gizlilik kaydıyla edindikleri bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz.


AFAD Gönüllüleri, gönüllülük faaliyetlerini; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde yürütmeye özen gösterir.
Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!

AFAD Gönüllüsü Gönüllülük SeviyeleriTemel AFAD GönüllüsüAFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, afet öncesi/sırası/sonrasındaki doğru davranış şekillerini bilen, yangın, tahliye ve ilkyardım konularında önbilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük Sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış ve gönüllülük faaliyetlerine/görevlerine katılım sağlamış, üst yaş sınırı olmayan gönüllüler,
Temel AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Destek AFAD GönüllüsüArama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip olan gönüllülerdir. Temel AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve orta seviye bilgi ve yeterliliğe sahip olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,
Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Uzman AFAD GönüllüsüAfet ve acil durum hallerinde; kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve kurtarma, akarsu ve selde arama kurtarma, ilkyardım, yangın, eğitim, çeviri, sağlık hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularında AFAD ekipleri ile koordineli çalışarak, afet ve acil durumlardaki müdahale faaliyetlerini yürütme becerisine sahip gönüllülerdir.
Destek AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve uzman olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,
Uzman AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

AFAD Gönüllülük Portalı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından geliştirilip yürütülen AFAD Gönüllülük Programı kapsamında; Tüm gönüllülük faaliyetlerinin takip edilebildiği, içerisinde ücretsiz, etkili ve çok çeşitli konularda çevrim içi eğitimlerin yer aldığı; yüz yüze eğitimlere, faaliyetlere ve görevlere başvurulabilen bir portaldır.
Evet. AFAD Gönüllülük Portalı için hazırlanan eğitimler/sunumlar tüm AFAD Gönüllülerine açık ve tamamen ücretsizdir.
Tabi ki. Eğer portaldaki derslerden herhangi birini başarıyla tamamlarsanız, sistem tarafından otomatik olarak adınıza hazırlanmış ve AFAD Başkanı tarafından imzalı elektronik bir katılım sertifikası alabileceksiniz. Ancak kağıda basılı bir sertifika verilmemektedir. Dilerseniz kendiniz çıktı alarak basılı hale getirebilirsiniz.
Afet ve Acil Durumlarla başa çıkmanızı sağlayacak; afet bilinci, ilkyardım, yangın, tahliye eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişiminize katkı sağlayacak birçok çevrim içi eğitim bulunmaktadır. Bunların dışında portalda açılan size uygun yüz yüze eğitimlere de başvurarak katılabilirsiniz.
Çevrim içi eğitimler genellikle haftalık 1’er saat zaman ayırarak tamamlanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Kendi zaman planınıza uygun olarak çevrim içi eğitimlerin bölümlerini farklı günlerde, farklı zamanlarda alarak da eğitimleri tamamlayabilirsiniz. Portal size kaldığınız yerden devam etme olanağı sağlar.
AFAD İl Müdürlükleri koordinesinde Arama ve Kurtarma, İlkyardım, Yangın ve İnsani Yardım konularında yüz yüze eğitimlerimiz olacaktır. Bu eğitimlere uygun zaman dilimlerinize göre portaldan katılacağınızı bildirerek katılabilirsiniz.
Çevrim içi eğitimleri tamamlayabilmek için %70 başarı oranının sağlanması gerekmektedir. Yüz yüze eğitimler için başarı oranları yasal mevzuatlar çerçevesinde belirtilmiş olup eğitimler öncesinde size bildirilir.
Öncelikle İnternet bağlantınızı kontrol etmenizi, sorununuz devam ediyorsa, farklı bir tarayıcıdan bağlanmanızı öneririz.
İlgili çevrim içi eğitim bölümü için lütfen gonulluluk@afad.gov.tr adresine e-posta atınız. Görüşünüz en kısa zamanda değerlendirilip gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
AFAD Gönüllüsü görevleri; bireysel veya gönüllü koordinatörü koordinesinde toplu olarak gerçekleştirebileceğiniz toplum yararına sosyal faaliyetlerdir. Görevler içerisinde kan bağışı, fidan dikimi, huzurevi ziyareti, tehlike avı vb. gibi birçok etkinlik bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğiniz her görevde topluma katkı sunacak ve hediye puanı toplayabileceksiniz.
Portaldan size atanan görevlerden katılmak istediğiniz görevi seçtiğinizde, görev gerçekleştirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair dijital dokümanlar açılacaktır. Görevi gerçekleştirmeden önce bu dokümanları indirip, incelemeniz sizin için faydalı olacaktır.
Gönüllü koordinatörünüze görevi gerçekleştiremeyeceğinize dair bir e-posta gönderirseniz, yerinize daha önceden seçilmiş yedek gönüllülerden biri katılabilir. Gönüllü koordinatörünüzün e-posta adresi görevin detaylar bölümünde belirtilmektedir.
Gönüllü koordinatörü eşliğinde gerçekleştireceğiniz tüm gönüllü faaliyetlerinde (eğitim, görev, sosyal faaliyet vb. gibi) AFAD imkan bulduğu takdirde ulaşım ve iaşe giderlerinizi karşılar. Ulaşım ve iaşe giderlerinizin karşılanma durumu faaliyetlerin detay kısmında bildirilir.
AFAD Gönüllü koordinatörü, AFAD İl Müdürlüğü personeli veya gönüllüler arasından belirlenecek kıdemli gönüllülerdir. Gönüllülerle toplu olarak gerçekleştirilecek gönüllü faaliyetlerini planlar, organize eder ve faaliyetler gerçekleştirilirken sizlere eşlik eder. Bulunduğunuz ilin en az 2 (iki) gönüllü koordinatörü bulunmaktadır. Gönüllü faaliyetlerinin detay kısmında gönüllü koordinatörünün e-posta adresi bulunur. Buradan gönüllü koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz.
Gerçekleştirdiğiniz tüm gönüllü faaliyetlerinden (Profil gücü, çevrim içi eğitim, yüz yüze eğitim, görevler) topladığınız hediye puanları ile portaldaki hediyeler kısmından puanınıza uygun seçtiğiniz hediyeler adresinize gönderilir.
Katılım zorunlu değildir. Portalda açılan gönüllü faaliyetlerden, kendi zaman planınıza uygun olanlara başvuru yapabilirsiniz. Ancak başvuru yaptığınız faaliyete katılımınız önem arz etmektedir. Başvuru yaptığınız halde faaliyete katılamayacak olursanız, faaliyetin aksamaması için bu durumu gönüllü koordinatörünüze bildiriniz.
Çevrim içi eğitimlerde 3 adet sınav hakkınız vardır. 3 deneme de de başarısız olursanız eğitimi baştan almanız gerekir. Yüz yüze eğitimlerle ilgili olarak eğitimi tamamlayıp, sınavda başarısız olursanız size sertifika yerine katılım belgesi düzenlenir. Sınavından başarısız olduğunuz yüz yüze eğitimin sertifikasını alabilmek için eğitimi tekrar almanız gerekmektedir.
Portal mobilde web uyumlu olarak çalışmaktadır. İsterseniz çevrim içi eğitimleri cep telefonlarınız üzerinden de alabilirsiniz. Android ve IOS uyumlu mobil uygulama çalışmaları devam etmekte olup yakında hizmetinize sunulacaktır.
Profilinizdeki isim ve soy isim bilgilerinizi güncelleyiniz. Daha sonra bize güncellediğinizi mesaj olarak iletin. Biz sizlere geri dönüş yaptığımızda sertifikanızı yeniden alabilirsiniz.