Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!

Başvuru Koşulları

Hoşgeldiniz

AFAD Gönüllüsü Olmak İster Misiniz?

Başvuru Koşulları

  • AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.
  • AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
  • AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır, lütfen başvuru yapmak için butona tıklayınız.

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Çalışanları ve Gönüllüleri

AFAD gönüllüleri hiçbir şekilde AFAD çalışanlarına alternatif ya da tehdit değildir. Daima iki taraf birbirine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikleriyle birbirinin gücünü ve değerini arttırıcı çalışmalarda bulunur.

AFAD Gönüllülük Sistemi İle Neleri Hedefliyoruz?

Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.

AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin faaliyetler, eğitimler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.

AFAD ve Gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu daha dirençli hale getirmek.

Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
 

Toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

AFAD Gönüllülerine Neden İhtiyaç Duyuyoruz?

AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.

İnsan hayatında fark yaratmak için becerilerini kullanmaya daima hazır, yakınlarda eğitimli ve organize AFAD Gönüllüleri oluşturmak amacıyla gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.

AFAD Gönüllülerinin Görevlendirilmesi

Gönüllülerin görevlendirilmesinde iki yol izlenir:

Gönüllü olmak isteyen kişiler, kendi tercihlerine göre görev alabilirler.

İhtiyaç duyulan alanlara uygun gönüllü belirlenerek, gönüllünün onayı da alınarak görevlendirilebilir.

Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!

AFAD Gönüllüsü Gönüllülük SeviyeleriTemel AFAD GönüllüsüAFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, afet öncesi/sırası/sonrasındaki doğru davranış şekillerini bilen, yangın, tahliye ve ilkyardım konularında önbilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük Sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış ve gönüllülük faaliyetlerine/görevlerine katılım sağlamış, üst yaş sınırı olmayan gönüllüler,
Temel AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Destek AFAD GönüllüsüArama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip olan gönüllülerdir. Temel AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve orta seviye bilgi ve yeterliliğe sahip olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,
Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Uzman AFAD GönüllüsüAfet ve acil durum hallerinde; kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve kurtarma, akarsu ve selde arama kurtarma, ilkyardım, yangın, eğitim, çeviri, sağlık hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularında AFAD ekipleri ile koordineli çalışarak, afet ve acil durumlardaki müdahale faaliyetlerini yürütme becerisine sahip gönüllülerdir.
Destek AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve uzman olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,
Uzman AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular