Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!

Başvuru Koşulları

Hoşgeldiniz

AFAD Gönüllüsü Olmak İster Misiniz?

Başvuru Koşulları

  • 15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ olabilir.
  • Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır, lütfen başvuru yapmak için butona tıklayınız.

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Çalışanları ve Gönüllüleri

AFAD gönüllüleri hiçbir şekilde AFAD çalışanlarına alternatif ya da tehdit değildir. Daima iki taraf birbirine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikleriyle birbirinin gücünü ve değerini arttırıcı çalışmalarda bulunur.

AFAD Gönüllülük Sistemi İle Neleri Hedefliyoruz?

Toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak. Bu amaçla başvuru yapmış Temel AFAD Gönüllülerinin afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışlar ve alması gereken tedbirler konusunda gönüllülük sisteminden aldıkları uzaktan eğitimlerle farkındalık kazanması ve bilgi sahibi olması ile bu farkındalığı çevresinde yaygınlaştırmasını sağlamak.

Destek AFAD Gönüllüsü olmayı talep eden gönüllülerimizin İl Müdürlüklerimizce düzenlenecek faaliyet, eğitim ve tatbikatlarla yetkinliklerini artırmak.

AFAD ve gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmek.

Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
 

AFAD Gönüllülerinin Görevlendirilmesi

İhtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçilir ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendirilir.AFAD Gönüllülük
Sistemi İlkeleriAFAD Gönüllüleri, çalışmalarında her canlının yaşama hakkını öncelikli ilke olarak kabul eder.


AFAD Gönüllüleri; çalışmalarını din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın adalet ve eşitlik prensipleri çerçevesinde yürütür. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösterir. Tüm paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem verir.


AFAD Gönüllüleri tüm faaliyetlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyar.


Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gizlilik kaydıyla edindikleri bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz.


AFAD Gönüllüleri, gönüllülük faaliyetlerini; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde yürütmeye özen gösterir.
Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!

AFAD Gönüllüsü Gönüllülük SeviyeleriTemel AFAD GönüllüsüAFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında ön bilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış gönüllülerdir. Tüm AFAD Gönüllüleri Temel AFAD Gönüllüsü olabilir.

Destek AFAD GönüllüsüArama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alanla ilgili İl Müdürlüklerimizce düzenlenen yüz yüze eğitimleri başarı ile tamamlamış ya da o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllülerdir. 18 yaşını doldurmuş gönüllüler Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilecektir.

Uzman AFAD GönüllüsüAFAD Gönüllüsü olmuş ve kendi alanlarında (haberleşme, psikiyatri, tercüme, vb) kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten gönüllülerdir. 18 yaşını doldurmuş gönüllüler Uzman AFAD Gönüllüsü olabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

AFAD Gönüllülük Portalı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından geliştirilip yürütülen AFAD Gönüllülük Programı kapsamında; Tüm gönüllülük faaliyetlerinin takip edilebildiği, içerisinde ücretsiz, etkili ve çok çeşitli konularda çevrim içi eğitimlerin yer aldığı; yüz yüze eğitimlere, faaliyetlere ve görevlere başvurulabilen bir portaldır.
Evet. AFAD Gönüllülük Portalı için hazırlanan eğitimler/sunumlar tüm AFAD Gönüllülerine açık ve tamamen ücretsizdir.
Tabi ki. Eğer portaldaki derslerden herhangi birini başarıyla tamamlarsanız, sistem tarafından otomatik olarak adınıza hazırlanmış ve AFAD Başkanı tarafından imzalı elektronik bir katılım sertifikası alabileceksiniz. Ancak kağıda basılı bir sertifika verilmemektedir. Dilerseniz kendiniz çıktı alarak basılı hale getirebilirsiniz.

AFAD Gönüllülük Sisteminden alınan sertifikaların Sertifika Onay Kodu (sağ altta) bulunmaktadır. Bu onay kodunu kullanarak, AFAD Gönüllülük Sistemine giriş yaparak "Sertifikalar" başlığı altında 'Sertifika Doğrulama' kısmını tıklayıp sertifikaları doğrulayabilirsiniz.

Ayrıca, AFAD Gönüllülük Sisteminde gönüllülerin aldığı tüm sertifikalar, sisteme giriş yapmadan altta yer alan link üzerinden doğrulanabilmektedir. a href="https://gonullu.afad.gov.tr/Dokumanlar/SertifikaDogrulama"https://gonullu.afad.gov.tr/Dokumanlar/SertifikaDogrulama/a 

Afet ve Acil Durumlarla başa çıkmanızı sağlayacak; afet bilinci, ilkyardım, yangın, tahliye eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişiminize katkı sağlayacak birçok çevrim içi eğitim bulunmaktadır. Bunların dışında portalda açılan size uygun yüz yüze eğitimlere de başvurarak katılabilirsiniz.
Çevrim içi eğitimler genellikle haftalık 1’er saat zaman ayırarak tamamlanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Kendi zaman planınıza uygun olarak çevrim içi eğitimlerin bölümlerini farklı günlerde, farklı zamanlarda alarak da eğitimleri tamamlayabilirsiniz. Portal size kaldığınız yerden devam etme olanağı sağlar.
AFAD İl Müdürlükleri koordinesinde Arama ve Kurtarma, İlkyardım, Yangın ve İnsani Yardım konularında yüz yüze eğitimlerimiz olacaktır. Bu eğitimlere uygun zaman dilimlerinize göre portaldan katılacağınızı bildirerek katılabilirsiniz.
Çevrim içi eğitimleri tamamlayabilmek için %70 başarı oranının sağlanması gerekmektedir. Yüz yüze eğitimler için başarı oranları yasal mevzuatlar çerçevesinde belirtilmiş olup eğitimler öncesinde size bildirilir.
Öncelikle İnternet bağlantınızı kontrol etmenizi, sorununuz devam ediyorsa, farklı bir tarayıcıdan bağlanmanızı öneririz.
İlgili çevrim içi eğitim bölümü için lütfen gonulluluk@afad.gov.tr adresine e-posta atınız. Görüşünüz en kısa zamanda değerlendirilip gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
AFAD Gönüllüsü görevleri; bireysel veya gönüllü koordinatörü koordinesinde toplu olarak gerçekleştirebileceğiniz toplum yararına sosyal faaliyetlerdir. Görevler içerisinde kan bağışı, fidan dikimi, huzurevi ziyareti, tehlike avı vb. gibi birçok etkinlik bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğiniz her görevde topluma katkı sunacak ve hediye puanı toplayabileceksiniz.
Portaldan size atanan görevlerden katılmak istediğiniz görevi seçtiğinizde, görev gerçekleştirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair dijital dokümanlar açılacaktır. Görevi gerçekleştirmeden önce bu dokümanları indirip, incelemeniz sizin için faydalı olacaktır.
Gönüllü koordinatörünüze görevi gerçekleştiremeyeceğinize dair bir e-posta gönderirseniz, yerinize daha önceden seçilmiş yedek gönüllülerden biri katılabilir. Gönüllü koordinatörünüzün e-posta adresi görevin detaylar bölümünde belirtilmektedir.
Gönüllü koordinatörü eşliğinde gerçekleştireceğiniz tüm gönüllü faaliyetlerinde (eğitim, görev, sosyal faaliyet vb. gibi) AFAD imkan bulduğu takdirde ulaşım ve iaşe giderlerinizi karşılar. Ulaşım ve iaşe giderlerinizin karşılanma durumu faaliyetlerin detay kısmında bildirilir.
AFAD Gönüllü koordinatörü, AFAD İl Müdürlüğü personeli veya gönüllüler arasından belirlenecek kıdemli gönüllülerdir. Gönüllülerle toplu olarak gerçekleştirilecek gönüllü faaliyetlerini planlar, organize eder ve faaliyetler gerçekleştirilirken sizlere eşlik eder. Bulunduğunuz ilin en az 2 (iki) gönüllü koordinatörü bulunmaktadır. Gönüllü faaliyetlerinin detay kısmında gönüllü koordinatörünün e-posta adresi bulunur. Buradan gönüllü koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz.
Gerçekleştirdiğiniz tüm gönüllü faaliyetlerinden (Profil gücü, çevrim içi eğitim, yüz yüze eğitim, görevler) topladığınız hediye puanları ile portaldaki hediyeler kısmından puanınıza uygun seçtiğiniz hediyeler adresinize gönderilir.
Katılım zorunlu değildir. Portalda açılan gönüllü faaliyetlerden, kendi zaman planınıza uygun olanlara başvuru yapabilirsiniz. Ancak başvuru yaptığınız faaliyete katılımınız önem arz etmektedir. Başvuru yaptığınız halde faaliyete katılamayacak olursanız, faaliyetin aksamaması için bu durumu gönüllü koordinatörünüze bildiriniz.
Çevrim içi eğitimlerde 3 adet sınav hakkınız vardır. 3 deneme de de başarısız olursanız eğitimi baştan almanız gerekir. Yüz yüze eğitimlerle ilgili olarak eğitimi tamamlayıp, sınavda başarısız olursanız size sertifika yerine katılım belgesi düzenlenir. Sınavından başarısız olduğunuz yüz yüze eğitimin sertifikasını alabilmek için eğitimi tekrar almanız gerekmektedir.
Portal mobilde web uyumlu olarak çalışmaktadır. İsterseniz çevrim içi eğitimleri cep telefonlarınız üzerinden de alabilirsiniz. Android ve IOS uyumlu mobil uygulama çalışmaları devam etmekte olup yakında hizmetinize sunulacaktır.
Profilinizdeki isim ve soy isim bilgilerinizi güncelleyiniz. Daha sonra bize güncellediğinizi mesaj olarak iletin. Biz sizlere geri dönüş yaptığımızda sertifikanızı yeniden alabilirsiniz.